Wat rest zijn nog slechts een aantal panden aan de Nesserdijk, waarvan de Rozenhof het oudste pand is.

Historie

De Rozenhof is een boerderij uit de vroeg-negentiende eeuw. Een bijzonder pand, als één van de laatste overblijfselen van de voormalige woongemeenschap Kralingeroord. Dit gehucht, vermoedelijk ontstaan in de dertiende eeuw, lag ten westen van de boerderij. De bewoners bestonden vooral uit boeren en vissers. Maar door de oprukkende stad verdween de gemeenschap in de loop van de vorige eeuw. Wat rest zijn nog slechts een aantal panden aan de Nesserdijk, waarvan De Rozenhof het oudste pand is.

Restauratie

Eind twintigste eeuw raakte de boerderij steeds meer in verval. De pachtcontacten van één jaar nodigde bewoners niet uit tot investeringen. Toen de boerderij eind jaren ’80 werd ontdekt door ir. J. Boot, verbonden aan de Stichting Volkskracht Historische Monumenten, kwam hier verandering in. In 1995 verkocht de gemeente de boerderij voor het symbolische bedrag van één gulden aan Volkskracht. Volkskracht restaureerde de boerderij ten behoeve van Stichting Het Zuidhollands Landschap, dat er eind 1997 haar kantoor zou vestigen. Inmiddels biedt De Rozenhof onderdak aan communicatiebureau Buro Rietveld en enkele onderhuurders.

De bewoners bestonden vooral uit boeren en vissers

Over de allereerste bewoners van De Rozenhof is nauwelijks iets bekend. Wel weten we dat de boerderij in de negentiende en twintigste eeuw generaties lang bewoond door de familie Ooms. Zo stond het pand ook wel bekend als de ‘boerderij van Ooms’. In 1958 werd een nieuwe pachter voor De Rozenhof gezocht. Bij de boerderij hoorde destijds 40 hectare grond. Het perceel besloeg bijna al het land achter het pand tot aan de ’s Gravenweg. In de boomgaard stonden wel duizend appel- en perenbomen.

De kat in de ballon

“Den 8 Juny des avonds zyn er drie Proeven met Luchtbollen gedaan, op de Buitenplaats Rosenhof, toebehoorende aan den Heer J. Osy, Heer van Palestyn en Zegwaart. De eerste is, na ruim een kwartier in het oog geweest te zyn, in de dunne lucht verdwenen; de tweede is zo goed niet geslaagd, door het onvoorzigtig afsnyden; de derde, welke zeer groot was is statig opgerezen, en toen hy omtrent het Wolken gewest was, is van de Luchtbol afgevallen een Parachute met een kat, welke zeer zagt behouden is neder gekomen, tot zeer veel genoegen van een een zeer aanzienlyk gezelschap en verder aanschouweren.”

Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, Juny 1786

Buro Rietveld in de Rozenhof

Buro Rietveld is een Rotterdams communicatiebureau. Wij geloven in hard werken, hand in hand met grote ideeën.  We helpen bedrijven om de onderste steen van een vraagstuk boven te krijgen. Dit vertalen we naar inhoudelijke adviezen, creatieve oplossingen en succesvolle campagnes.

Wij zitten gevestigd in de mooie boerderij De Rozenhof, oftewel in het groenste geheim van Rotterdam. Daar eren we de oude historie en zijn we elke dag bezig met het maken van nieuwe verhalen.

Kom buiten in de stad vergaderen.